22 dec. 2009

Dagens Tips

Etablera parkeringsföretag i Bulgarien. Mig veterligen finns inga parkeringsregler och ingen som gör något åt parkeringssituationen.

Det är nästan omöjligt att ta sig fram till fots utan att ständigt stega ut i bilvägen för på de flesta trottoarer står bilar parkerade... Vissa av dem kanske stått där sedan 80-talet.

På trottoaren på bilden visas dock ingen problemdrabbad sådan. Den bilden tog jag bara för att visa hur man kan ta till vara på sin bils terrängegenskaper :)

Inga kommentarer: